Válogatott Nagy László-biblográfia

(összeállította: Nagy András)

 


Nagy Lászlónak napjainkban a boltokban is elérhető kötetei

 

Nagy László: Versek és versfordítások I-III. kötet. Bővített átdolgozott kiadás. I. kötet: Versek, 1944-1977. (600 o.) II. kötet: Versfordítások 1957-1977. (620 o.) III. kötet: Bolgár, délszláv, albán, magyarországi cigány, udmurt, nyenyec, vogul, csuvas népköltészet. (628 o.) Szerkesztette: Jánosi Zoltán. A borítókon: Nagy András és Szécsi Margit portréfotói a költőről. Budapest, Holnap kiadó, 2004. http://www.holnapkiado.hu / holnapkiado@holnapkiado.hu

 

Nagy László: Életem - Ágh István: Nagy László szülővilága, emlékháza. (64 o.) 22 képpel, Nagy László rajzai, festményei és fotók a család életéből. Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány, Iszkáz. 2005. (1500 Ft) Beszerezhető Iszkázon, a Nagy László Emlékházban (alapítványi kapcsolat: rege.iszkaz@mail.datanet.hu )

 

 

Nagy Lászlóról (válogatás)

 

Görömbei András: Nagy László költészete. 2. bővített kiadás. (678 o.) Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója. 2005. (2200 Ft) http://www.konyvkereso.hu/netacgi/konyvker/index.pl?ln=M&fm=idxm.htm

 

Havon delelő szivárvány - In memoriam Nagy László. Írások a költőről. Szerkesztette és válogatta Domokos Mátyás. In memoriam sorozat. Budapest, 2000. Nap Kiadó. (1950 Ft) http://www.napkiado.hu / napkiado@napkiado.hu

 

János Zoltán: „Szólítlak, hattyú”. Válogatott írások Nagy László életművéről. (416 o.) Magyar Napló, Budapest, 2006. (2982 Ft) http://www.magyarnaplo.hu/shop.php

 

 

Diákoknak, felkészüléshez

 

Nagy László válogatott versei. Válogatta és az utószót írta Tarján Tamás. (136 o.) Budapest, 2006. Holnap Kiadó. (1900 Ft) http://www.holnapkiado.hu

 

Nagy László versei (válogatott versek). Utószó: Jánosi Zoltán. (232 o.) Budapest, 2001. Sziget Könyvkiadó. (1750 Ft) http://www.konyvkereso.hu/netacgi/konyvker/index.pl?ln=M&fm=idxm.htm

 

 

Nagy László kötetei a könyvtárakban (válogatás)

 

Adok nektek aranyvesszőt - Összegyűjtött prózai írások. A borítón Nagy László rajza. Válogatta és szerkesztette: Kiss Ferenc. 49 fotóból a képanyagot összeállította: Nagy András. (200 o. és 40 o. képmelléklet) Budapest, 1979. Magvető Könyvkiadó.

 

Adjon az Isten - Versek, képek. Válogatás, kalligráfia és terv: Nagy András. A költő 6 színes művével és sok rajzzal. (30 oldal) Budapest, 1995. Jövendő Kiadó. 2. kiadás: 1997.

 

Arccal a tengernek - Versek, 1944-1965. A kötetet Kondor Béla illusztrálta. Budapest, 1966. Szépirodalmi Könyvkiadó. (372 o.)

 

Ég és föld - Oratórium. Kondor Béla illusztrációjával. Mikrokozmosz Füzetek. Budapest, 1971. Szépirodalmi Könyvkiadó. (32 o.)

 

Himnusz minden időben - Versek. A burkolón Kondor Béla grafikája. Budapest, 1965. Szépirodalmi Könyvkiadó. (124 o.)

 

Jönnek a harangok értem - Versek. Benne: Életem, 1974. Budapest, 1978. Magvető Könyvkiadó. (202 o.) 2. kiadás: 1980.

 

Kísérlet a bánat ellen - Versvázlatok, rajzok a szerző jegyzetfüzeteiből. Összeállította: Szécsi Margit. Csoóri Sándor: Nagy László képes krónikája c. bevezetőjével. (224 o.) Budapest, 1980. Magvető Könyvkiadó.

 

Krónika-töredék - Nagy László naplója, 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. A költő kéziratos naplóinak szöveghű kiadása, Nagy László rajzaival. Sajtó alá rendezte Görömbei András. A borító és kötésterv: Nagy András. 8 oldal képmelléklettel. (540 o.) Budapest, 1994. Helikon Kiadó.

 

Nagy László legszebb versei - A magyar irodalom gyöngyszemei. Domokos Mátyás utószavával. (160 o.) Budapest, Móra Könyvkiadó, 1995.

 

Nagy László versei (Sziget sorozat). Utószó: Jánosi Zoltán. Budapest, 2001. Sziget Könyvkiadó.

 

Seb a cédruson - Összegyűjtött versek. Az 1978-ban megjelent Versek és versfordítások 1. kötetének utánnyomása. (764 o.) Budapest, 1995. Magvető Könyvkiadó.

 

Szárny és piramis - Versek, rajzok, képek, kéziratok Nagy Lászlótól. 82 képpel. Csoóri Sándor: Egy másik életmű töredéke c. bevezetőjével. A kötetet Nagy András tervezte. (124 o.) Budapest, 1980. Magyar Helikon.

 

Válogatott versek - A magyar költészet kincsestára. Utószó: Jánosi Zoltán. A kötetet Ferenczy Béni Nagy Lászlóról 1956-ban készített szénrajza díszíti. (256 o.) Budapest, 1997. Unikornis Kiadó.

 

Válogatott versek - Talentum diákkönyvtár. Előszó: Kaiser László. (168 o.) Budapest, 1995. Talentum-Akkord Kiadó.

 

Versben bujdosó - Versek. A borítón Nagy András grafikája. Budapest, 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó. (144 o.)

 

Versek és versfordítások I-III. kötet. - bővített átdolgozott kiadás. I. kötet: Versek, 1944-1977. 600 o. II. kötet: Versfordítások 1957-1977. 620 o. III. kötet: Bolgár, délszláv, albán, magyarországi cigány, udmurt, nyenyec, vogul, csuvas népköltészet. 628 o. Szerkesztette: Jánosi Zoltán. A borítókon: Nagy András és Szécsi Margit portréfotói a költőről. Budapest, Holnap kiadó, 2004.

 

Nagy László fordításai (válogatás)

 

Babérfák - Délszláv népköltészet. Vujicsics D. Sztoján jegyzeteivel és képválogatásával. (440 o.) Budapest, 1969. Magyar Helikon.

 

Ben Jonson: Alkimisták. In: Ben Jonson: Komédiák. Fordította Benedek András, Mészöly Dezső, Nagy László, Vas István, Zombory Erzsébet. Utószó: Benedek András. Rajzok: Würtz Ádám. Budapest, 1974. Európa Könyvkiadó.

 

Csü Jüan: Száműzetés / Liszao - Műfordítás: Nagy László. Nyersfordítás, utószó és jegyzetek: Tőkei Ferenc. Illusztráció és terv: Görög Júlia. (64 o.) Budapest, 1959. Európa Könyvkiadó.

2. kiadás: kétnyelvű kiadvány, Tőkei Ferenc kommentárjaival. Borítóterv: Nagy András. (112 o.) Budapest, 1994. Balassi Kiadó.

 

Darázskirály - Válogatott műfordítások, 1958-1968. A borítón: Kondor Béla festménye. (512 o.) Budapest, 1968. Magvető Kiadó.

 

Dylan Thomas: Összegyűjtött versek (Collected poems. 1934-1952) - Benne: Nagy László fordítások, többekkel együtt. A kötetet Nagy László cinkkarcai díszítik. Tanulmány: Ungvári Tamás. (296 o.) Budapest, 1966. Európa Könyvkiadó.

 

Erdőn, mezőn gyertya - A bolgár népköltészet antológiája. Válogatta és fordította Nagy László. (456 oldal.) Budapest, 1975. Európa Könyvkiadó.

 

Góngora, Luis de: Válogatott versek - Benne: Nagy László fordítások, többekkel együtt. Bevezető tanulmány: Federico García Lorca. A kötetet Csernus Tibor művei díszítik. (212 o.) Budapest, 1966. Európa Könyvkiadó.

 

Herbert, Zbigniew: Az angyal kihallgatása - Versek. Napjaink költészete sorozat. Válogatta: Kovács István. Fordította: Gimes Romána, Nagy László, Weöres Sándor. Utószó: Pályi András. (164 o.) Budapest, 1979. Európa Könyvkiadó.

 

Lorca, Federico García: Cigányrománcok - Fordította: Nagy László. Pablo Picasso műveinek fölhasználásával tervezte: Szántó Tibor. (64 o.) Budapest, 1976. Magyar Helikon.

 

Lorca, Federico García: Cigányrománcok - Spanyol, cigány, cigány nyelven. Cigány fordítás: Choli Daróczi József. Magyar fordítás: Nagy László. A kötetet Federici García Lorca, Nagy László, Péli Ildikó, Péli Tamás, Pongor Beri Károly, Szentandrássy István művei díszítik. (180 o.) Budapest, 1995. Orpheusz Kiadó.

 

Lorca, Federico García: Összes művei I-II. - Helikon Klasszikusok sorozat. Benne: Nagy László fordítások, többekkel együtt. (i-ii kötet: 1472 o.) Budapest, 1967. Magyar Helikon.

 

Szamártestamentum - Középkori francia mesék és bohózatok. 2. kiadás. Benne: Nagy László fordítások, többekkel együtt. A kötetet Gyulai Líviusz metszetei díszítik. (596 o.) Budapest, 1983. Helikon Kiadó.

 

Virágzik a pomagránát - Albán históriás énekek, balladák és népdalok. Fordította többekkel együtt: Nagy László. Válogatás, utószó: Schütz István. Illusztráció: Vincze Lajos. (352 o.) Budapest, 1968. Európa Könyvkiadó.

 

 

Gyerekeknek, fiataloknak

 

Csodafiu-szarvas - Versek. Kass János rajzaival. Budapest, 1977. Móra Ferenc Könyvkiadó. (124 o.)

 

    

Nagy László versei és prózai írásai a világhálón (válogatás)

 

http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_eletrajz.html&session=1380428483&fnev=&sname=Nagy+László&nkep=

Seb a cédruson - Összegyűjtött versek; Adok nektek aranyvesszőt - prózai írások. Az ismertetőt Vasy Géza írta.

 

 

Elérhető Nagy László-hangdokumentum:

 

„Kitaláltam a boldog hazát” - Verseit mondja Nagy László. CD 75'.

Összeállította: Nagy András. Hungaroton, HCD 14336 mono, Magyar Rádió Rt. 2005.

(2350 Ft) Elérhető a Magyar Rádió vevőszolgálatánál: vevoszlg@radio.hu

 

Megzenésített versek a világhálón (ízelítő)

 

Gryllus Dániel -Nagy László: Szépasszonyok mondókái Gábrielre, énekel Gryllus Dorka

http://www.dorkagryllus.com/musik_h.html

 

Sebő - Nagy László. Hangzó Helikon.

http://www.rejtelmek.hu/app/static/cd_nagylaszlo.html

 

Misztrál együttes - Kobzos Kis Tamás - Nagy László:

Varjúkoszorú: http://www.misztral.hu/56/html/mp3/01varju1perc.mp3

Karácsony, fekete glória: http://www.misztral.hu/56/html/mp3/10gloria1perc.mp3

 

 

Nagy László a zenében (CD-válogatás, elérhető kiadványok)

 

Sebő - Nagy László.

Hangzó Helikon, 2004. 48 oldalas kötet, CD melléklettel. A régi és mai Sebő együttes mellett kiváló előadók, pl. Bognár Szilvia, Sebestyén Márta, Palya Bea közreműködésével. A kötetet a költő Sebő Ferencnek készített rajzai és kéziratai díszítik.

Helikon könyvesház: http://www.helikon.hu / Kaláka Zenebolt: http://www.kalaka.hu

 

Dutar együttes – www.dutar.hu (több megzenésített Nagy László verssel)

 

Kósa György - Nagy László: Szólítlak, hattyú

(solo cantata for bass and harmonium a poem by László Nagy) énekel: Polgár László

Kósa György: Cantatas (8-12) I call, swan. Hungaroton Classic / HCD 31539 stereo

http://www.hungaroton.hu / raktar@hungaroton.hu / info@hungaroton.hu

 

Orbán György: A feltámadás napján / Csodafiu-szarvas - kórusmű Nagy László versére

On Resurrection Day - The Miracle Stag-Boy (Debrecen Kodály Chorus)

Sacred & Profane Hungarian Contemporary Choral Anthology (9) Hungaroton Classic / HCD 32195

http://www.hungaroton.hu / raktar@hungaroton.hu / info@hungaroton.hu

 

Túlpart együttes: Ellenszél (CD több megzenésített Nagy László verssel) www.tulpart.hu

 

Különlegesség

„Szárnyakon fekszem”. Nagy László, Szécsi Margit, Kondor Béla verseit mondja Mohai Gábor. Zene és ének: Binder Károly és Sebestyén Márta. Budapest, 1999.

CD Gramy Records.

 

 

További érdekességek a világhálóról:

 

Barbaro együttes - Nagy László: Kórus; Ilju haramia (Nagy László fordítása)

http://www.freeweb.hu/barbaro/barbaro_1_sound/korus.mp3

http://www.freeweb.hu/barbaro/barbaro_1_sound/haramia.mp3

 

Dafina együttes - Nagy László: Repülő; Karcsú Dafína (bolgár fordítás)

http://www.morroart.com/dafina/letoltes/repulo.mp3

http://www.morroart.com/dafina/letoltes/karcsudafina.mp3

 

Makám együttes - Nagy László: Ilju haramia

http://www.makam.hu/mp3/ilju_v.mp3

 

Palya Bea - Nagy László: Rikoltok (az Ágról-ágra c. CD) http://www.palyabea.hu/diszko.php?id=2&lang=hu

Fehér (Nagy László fordításával) / http://www.palyabea.hu/diszko.php?id=6&lang=hu

 

 


Vissza az iskolatörténet oldalára
Vissza a nyitóoldalra